O’zbekiston tarixi 8-sinf

1243

O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps Free Download For PC

O'zbekiston tarixi 8-sinf

O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps Latest Download For PC Windows Full Version.O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps Full Version Download for PC.Download O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps Latest Version for PC,Laptop,Windows.Q. USMONOV, U. JO’RAYEV, N. NORQULOV
O’ZBEKISTON TARIXI
(XVI—XIX asrning birinchi yarmi) 8-SINF UCHUN DARSLIK Qayta ishlangan 3-nashri
O ‘zbekiston Respublikasi Xalq ta ‘limi vazirligi tasdiqlagan
“O’QITUVCHI” NASHRIYOT – MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT—2014
O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo’yicha ekspert guruhining 2006-yil 5-iyundagi 1451/1-2-289- sonli xulosasiga binoan, O’zbekiston Respublikasi Xalq ta ‘limi vazirligining Respublika Ta’lim markazi tarix fanlari o’quv-metodik Kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Mas’ul muhanir: Q. Rajabov — O’zR FA Tarix instituti bo’lim mudiri, tarix fanlari doklori.
Taqrizchilar:
A. Zamonov — O’zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo’yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz bo’limi boshlig’i;
U. Haydaroy — Buxoro tuman 13-ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktabi o’qituvchisi.
Darslikdagi har bir mavzuni o’rganishda
Sizga yordamlashuvchi belgilarga e’tibor bering:
Bu belgi muhim tarixiy voqealarni yodda tutishni talab qiladi.
Bu belgi Simi herilgan matnni diqqat bilan o ‘qishga undaydi.
Bu belgi matnda uchraydłgan atama va asosiy tushunchalarning mazmunini bilib olishga da’vat etadi.
Bu belgi Sizdan mavzu bo ‘yicha berilgan savollcuga javob berishni, topshiriqlarni bajarishni talab qiladi.
Bu belgi har bir davrga oid topshiriqlarni mustaqil bajarishga da’vat qiladi

How To Play O'zbekiston tarixi 8-sinf On PC,Laptop,Tablet

1.Download and Install Android Emulator on PC,Laptop,Tablet.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC, Laptop or Tablet.

3.Open Android Emulator for PC,Laptop,Tablet import the O'zbekiston tarixi 8-sinf file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps for PC Windows.Now you can play O'zbekiston tarixi 8-sinf on PC.

DOWNLOAD APK    DOWNLOAD EMULATOR